Cele 100 de Întrebări

 1. Ce număr natural este divizibil cu 2?
 2. Ce număr natural este divizibil cu 3?
 3. Ce număr natural este divizibil cu 5?
 4. Ce număr natural este divizibil cu 9?
 5. Ce număr natural este divizibil cu 25?
 6. Ce număr natural este divizibil cu 10?
 7. Ce număr natural este divizibil cu 100?
 8. Când este un număr prim?
 9. Cum se află cel mai mare divizor comun? (c.m.m.d.c.)
 10. Cum se află cel mai mic multiplu comun? (c.m.m.m.c.)
 11. Câte grade are unghiul nul?
 12. Câte grade are unghiul alungit?
 13. Câte grade poate avea unghiul ascuțit?
 14. Câte grade are unghiul drept?
 15. Câte grade poate avea unghiul obtuz?
 16. Când sunt două numere prime între ele?
 17. Când sunt două drepte paralele?
 18. Care este intersecția a două mulțimi?
 19. Ce sunt unghiurile adiacente?
 20. Când sunt două unghiuri complementare?
 21. Când sunt două unghiuri suplementare?
 22. Când este un unghi congruent cu complementul său?
 23. Când este un unghi congruent cu suplementul său?
 24. Definiția bisectoarei.
 25. Ce sunt unghiurile opuse la vârf?
 26. Care este măsura unghiurilor formate în jurul unui punct?
 27. Unde se află centrul cercului curcimscris (c.c.c.) al unui triunghi dreptunghic?
 28. Clasificarea triunghiurilor după unghiuri.
 29. Câte unghiuri drepte pot fi într-un triunghi?
 30. Latură, unghi, latură. (LUL)
 31. Unghi, latură, unghi. (ULU)
 32. Latură, latură, latură. (LLL, lalele)
 33. Unde se află centrul cercului înscris (c.c.i.) într-un triunghi?
 34. Cum sunt unghiurile de la bază într-un triunghi isoscel?
 35. Definiția medianei.
 36. Definiția mediatoarei.
 37. Teorema "și și și".
 38. Proprietatea unui punct de pe mediatoare.
 39. Proprietatea unui punct de pe bisectoare.
 40. Ce este proporția?
 41. Ce este proprietatea fundamentală?
 42. Când sunt două mărimi direct proporționale?
 43. Când sunt două mărimi invers proporționale?
 44. Cum se află probabilitatea?
 45. Cum se află aria dreptunghiului?
 46. Ce proprietate are mediana corespunzătoare pe ipotenuză?
 47. Unde se află centrul de greutate al unui triunghi?
 48. Unde se întâlnesc înălțimile?
 49. Cum se află aria pătratului?
 50. Cum se află aria triunghiului?
 51. Când este un număr divizibil cu 18?
 52. Când este un număr divizibil cu 4?
 53. Care este măsura unghiurilor ascuțite a unui triunghi dreptunghic isoscel?
 54. Care este măsura unghiurilor într-un triunghi echilateral?
 55. Ce este paralelogramul?
 56. Ce este dreptunghiul?
 57. Ce este rombul?
 58. Ce este pătratul?
 59. Ce este linia mijlocie într-un triunghi?
 60. Unde se întâlnesc medianele?
 61. Cum sunt unghiurile de la baza unui trapez isoscel?
 62. Cum este linia mijlocie într-un trapez?
 63. Teorema paralelelor echidistante.
 64. Cum se află perimetrul pătratului?
 65. Cum se află aria pătratului?
 66. Cum se află perimetrul dreptunghiului?
 67. Cum se afla aria dreptunghiului?
 68. Cum se află perimetrul paralelogramului?
 69. Cum se află aria paralelogramului?
 70. Cum se află perimetrul trapezului?
 71. Cum se află aria trapezului?
 72. Care sunt cele două tipuri de fracții?
 73. Care sunt cele două tipuri de fracții periodice?
 74. Când este o fracție ireductibilă?
 75. Care este radicalul dintr-un produs?
 76. Care este radicalul dintr-un cât?
 77. Teorema lui Thales.
 78. Teorema Fundamentală a Asemănării.
 79. Teorema Înălțimii.
 80. Teorema Bisectoarei.
 81. Teorema Catetei.
 82. Teorema lui Pitagora
 83. Care este proprietatea medianei într-un triunghi?
 84. Câte axe de simetrie are un dreptunghi?
 85. Când este o dreaptă paralelă pe un plan?
 86. Când sunt două plane perpendiculare?
 87. Teorema celor 3 perpendiculare.
 88. Cum se află aria laterală unui cub?
 89. Cum se află aria totală unui cub?
 90. Cum se află volumul unui cub?
 91. Cum se află lumgimea diagonalei unui cub?
 92. Cum se află aria laterală a unui paralelipiped?
 93. Cum se află aria totală a unui paralelipiped?
 94. Cum se află volumul unui paralelipiped?
 95. Cum se află lumgimea diagonalei unui paralelipiped?
 96. Cum se află aria laterală a unei prisme hexagonale?
 97. Cum se află aria totală a unei prisme hexagonale?
 98. Cum se afle volumul unei prisme hexagonale?
 99. Cum se află lungimea diagonalei într-o prismă hexagonală?
 100. Cât este 541 - 793?
 101. Cât este sinusul unghiului de 30°?
 102. Cât este sinusul unghiului de 45°?
 103. Cât este sinusul unghiului de 60°?
 104. Cât este cosinusul unghiului de 30°?
 105. Cât este cosinusul unghiului de 45°?
 106. Cât este cosinusul unghiului de 60°?
 107. Cât este tangenta unghiului de 30°?
 108. Cât este tangenta unghiului de 45°?
 109. Cât este tangenta unghiului de 60°?
 110. Cât este cotangenta unghiului de 30°?
 111. Cât este cotangenta unghiului de 45°?
 112. Cât este cotangenta unghiului de 60°
 113. Triunghiul în interiorul unui cerc (l3).
 114. Apotema triunghiului în interiorul unui cerc (a3).
 115. Pătratul în interiorul unui triunghi (l4).
 116. Apomtema pătratului în interiorul unui cerc (a4).
 117. Hexagonul în interiorul unui cerc (l6).
 118. Apotema hexagonului în interiorul unui cerc (a6).
 119. Ce este sinusul?
 120. Ce este cosinusul?
 121. Ce este tangenta?
 122. Ce este cotangenta?
 123. Cum se află delta (Δ) ?
 124. Cum se află x1, 2?


Înapoi.