Ce număr natural este divizibil cu 100?

Orice număr care are ultimele două cifre 00.

Exemplu:
24100; acest număr este divizibil cu 100 deoarece are două zerouri la sfârşit.Înapoi.