Când sunt două unghiuri suplementare?

Atunci când suma măsurilor unghiurilor este egală cu 180°.Înapoi.