Când este un număr prim?

Atunci când are doar doi divizori: 1 şi el însuşi.Înapoi.