Cum se află cel mai mic multiplu comun?

Există mai multe metode de a afla cel mai mic multiplu comun (abreviat cmmmc sau c.m.m.m.c.), dar noi folosim următorul algoritm:

  1. Se descompun numerele în factori primi;
  2. Se aleg factorii primi comuni si necomuni (pe tăţi), o singură dată fiecare, cu exponentul cel mai mare (la puterea cea mai mare) şi se înmulţesc între ei.

Exemplu:

Luăm numerele 12; 8 şi 20

Descompunem în factori:
12:   2 • 2 • 3 −> 22 • 3
8:    2 • 2 • 2 −> 23
20:   2 • 2 • 5 −> 22 • 5

Deci c.m.m.m.c. = 23 • 3 • 5 = 120Înapoi.